Yksityisyys, rekisteriseloste ja GDPR

Tarinavoima Oy | Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tarinavoima Oy
Y-tunnus: 2913231-4
Osoite: Lehtolantie 3 as 5, 17200 Vääksy
Kotipaikka: Asikkala
Puhelin: 050 917 4293
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Anu-Liisa Rönkä
Sähköposti: anuliisa.ronka@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Tarinavoima Oy:n asiakas- ja tiedotusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, palvelujen tuottaminen ja toimittaminen, laskutus, liiketoiminnan, verkkosivujen ja palvelujen kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen, markkinointi, palveluiden kohdentaminen.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilötietoja kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään yhteydenottojen tai palvelujen käytön yhteydessä. Lisäksi ylläpidetään asiakkuuteen liittyviä tietoja kuten tilaushistoriaa. Tyypillisesti kysytään seuraavia tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
Kun käyttäjä vierailee Tarinavoiman verkkosivuilla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti joitakin teknisiä tietoja kuten IP-osoitteen, selaintyypin ja tiedon siitä, mitä kautta käyttäjä tuli verkkosivustolle. Tarinavoima kerää myös evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa.

Syöttämällä henkilötietoja Tarinavoiman verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muuten käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Tarinavoimalle käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun tarkoitukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin.:

Henkilötietoja kysytään henkilöltä itseltään yhteydenottojen tai palvelujen käytön yhteydessä.
Sosiaalisesta mediasta henkilön osallistuessa esim. kyselyyn tai arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti yrityksemme henkilökuntaan kuuluva henkilö työtehtäviään suorittaessaan. Joissain tapauksissa saatamme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat joltain osin sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville tai luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Mikäli käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella (asiakas on itse luovuttanut tietonsa esim. palvelua tilatessaan) voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anuliisa.ronka@gmail.com

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.